Газови инсталации
Газови инсталации, монтаж на газови котли, бойлери, конвектори и печки на газ
Настройка на котли и бойлери
Настройка на всички уреди за ефективна и икономична работа

Разгледайте част от нашите проекти


Газовите котли и уреди изискват да се монтират на защите от дъжд и други атмосферни условия. Но тяхната компактност и тиха работа позволяват те да бъдат монтирани на тераса, ако е осигурена защита на уреда, в кухненски шкаф или друг вид мебел. Разбира се монтираното на газовите котли и бойлери изискват наличието на комин за дърпане на въздух и изнасяне на изгорелите газове или се монтира на външна стена за да се осигури достъп навън, подобно на климатиците. В по-големи домакинства, когато има специално предназначено помещение (котелно) практиката е монтажа на уредите да се извършва в тези помещения.